...واینک آب دریای جنوب

همه کسانی که به جنوب سفرکرده اند حتما بطری های پر از آب آویزان بر سردرب اغلب منازل این دیار را دیده ودرجواب سوال دلیل این موضوع شنیده اند که آب دریاست وحسد دورکن. اما جوزافابارباریو جهانگرد ایتالیایی که درسالهای 1431الی1437میلادی پس از سفر به کشور تانا ازطریق تفلیس، تبریز، بوشهر،خارک به هرموز می آید(سفرنامه های ونیزیان در ایران ترجمه دکترمنوچهرامیری انتشارات خوارزمی1381صفحه95)دراین خصوص چنین مینویسد : ((هنگامی که من هنوز در ان کشور بودم مردی ارمنی آمد تا مقداری از آن آب فراهم کند و این مرد را پادشاه قبرس مدتی مدید پیش از آنکه من به ایران سفرکنم بدانجا فرستاده بودوزمانی که من هنوز درآنجا بودم آن مرد بامقداری آب که در قمقمه حلبی ریخته بود دوماه پس از ورود من به تبریزبه آن شهر بازگشت. دو روز نزد من ماند وسپس عازم قبرس شد. وقتی که مراجعت کردم همان قمقمه آب را دیدم از تیری آویخته واین تیر را خارج ازساختمانی که شبیه برج بود بر پا کرده بودند ومردم از برکت آن از آفت ملخ مصون مانده بودند. درآنجا نیز چند پرنده سیاه وسفید دیدم که مرغ محمد خوانده می شدند واین پرندگان دسته دسته مانند سار پرواز میکنند وهرچه ملخ ببینند نابود می گردانند. مردم آن کشور ادعا میکردند که هرگاه این پرندگان از آن آب دریایی در جایی سراغ کنند به سوی آن پرواز مینمایند.))

مینیاتور ورود مارکوپولو وهمراهان به هرموز پس از بازگشت از هندوستان(1921میلادی)

  
نویسنده : جرونی ; ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/٢/٢٥
تگ ها :