مندیل

 

 

 آنانی که درگذرزمان تحولات انقلاب ایران راپشت سر گزارده اند بیاد میآورند که چگونه ارزشها ،مقبولیت ها و واژه ها در یک دگردیسی تاریخی به اجبار شکل ماهوی خود را عوض نمودند .مثلا درحالیکه درسالهای قبل از انقلاب آراستگی ظاهری نشانه شخصیت وجنتلمنی شهروندان بود به یکباره تحت تاثیر القائاتی ژولیدگی ارزش برتر گردید .نگارنده بیاد میآورد در مقایسه ای مضحک مزیت دم خر برکراوات در ترازویی ابلهانه اینگونه تداعی میشد که دم خر درنجات الاغی که به چاهی در افتاده است به کار می آید درحالیکه در موقعیتی مشابه کراوات موجب خفگی فرد به چاه افتاده میگردد................

هدف ازطرح این موضوع بررسی تبعات این انقلاب فرهنگی درگویش محاوره ای عامه بخصوص مردم هرمزگان میباشد بطور مثال:

کسانی که در سنین بعد از چهل خود بسرمیبرند شهادت میدهند که درشمال شرقی شهر بندر قدیم وترمینال کنونی کامیونداران پدیده ای جغرافیایی نادر و زیبا معروف به دودکش جن یا تخت دیو وجود داشت که به علت شکل خاص خود(مخروطی و قارچگونه)در فرهنگ رند و هوشمندانه هرمزگانی به مندیل آخوند معروف بود .این پدیده به عنوان یکی ازمعروفترین نوع خود در کتاب جغرافیای یکی از مقاطع تحصیلی همراه با عکس ثبت رسمی شده بود.اما پس از انقلاب بنا به ضرورت رعایت تقدس نام وبه بهانه احداث ترمینال کامیونداران به زور زنجیر و بولدزور موجبات امحاء این پدیده وفراموشی آن واژه فراهم آمد.معهذا ممکن است دوستانی عکسی از آن مندیل آخوند را که طرح مبتدیانه ان را مشاهده میکنید را در اختیار داشته باشد وظیفه دارند جهت معرفی وآشنایی بخشی از تاریخ اقلیم خود آنرا در اختیار دیگران قرار دهند.

 

   

 

 

  
نویسنده : جرونی ; ساعت ۳:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/٤/۱٤
تگ ها :