پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

ترانه تنهایی

ترانه تنهایی:   باد میاید و من                                                                             تحریر گز ها را                                                                                    گوش                             خوابانده ام                                                                                                                              آه                                                                                  ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 35 بازدید