پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

از رنجی که می برد

  در خلاء آوا ومهر                  خنج میزند بردل                                    یاد عزیزان راستی شما دلتنگ نبودید اگر         همسایگان دلتان                    حسن وبامداد                            رامی وفرهاد                      بناگاه                         کوچ ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 52 بازدید