از رنجی که می برد

  در خلاء آوا ومهر                  خنج میزند بردل                                    یاد عزیزان راستی شما دلتنگ نبودید اگر         همسایگان دلتان                    حسن وبامداد                            رامی وفرهاد                      بناگاه                         کوچ ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 52 بازدید
تیر 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
آبان 93
1 پست
آذر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
3 پست
بندرعباس
9 پست
گنو
1 پست
میناب
1 پست
انتخابات
1 پست
گله_داری
1 پست
خضر
1 پست
ساعدی
1 پست
هرمز
4 پست
بهدین
1 پست
رضاشاه
1 پست
حسن_کرمی
1 پست
صنعتی
1 پست
رامی
1 پست
شهابسنگ
1 پست
گیس
1 پست
هرموز
1 پست
ثروت
1 پست
بشاگرد
1 پست
نان
1 پست
روسیاه
1 پست
شیراز
1 پست
حافظ
1 پست