# رامی

از رنجی که می برد

  در خلاء آوا ومهر                  خنج میزند بردل                                    یاد عزیزان راستی شما دلتنگ نبودید اگر         همسایگان دلتان                    حسن وبامداد                            رامی وفرهاد                      بناگاه                         کوچ ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 17 بازدید

حسن

گرسنه بی گمان پرداختن به موقعیت ادبیات جنوب خاصه بندرعباس بدون تامل وتعمق درآثارحسن کرمی میسر نمی شود اگرفارس وشیراز را ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 6 بازدید