مام میهن

محمود دانشور ایرانگردی که دربین سالهای 1324تا1327ازهمه ایران دیدن کرده در راه بوشهر به بندرعباس با کشتی انگلیسی به ناگزیر توقف کوتاهی هم در ساحل بحرین داشته و از مشاهدات خود در کتاب دیدنیها وشنیدنیهای ایران اینچنین می نویسد :"  افراد ایرانی که اینک کشتی ما را ترک وبه بحرین می رفتند می گفتند الهی شکر راحت شدیم چون شنیدن این حرف برای من بسیار ناگوار بود از یکی سوال کردم حیف نیست این قدر نمک به حرام باشید  ؟ جواب دادمنظور من نه این است که از میهن عزیزم خسته باشم بلکه راحتی من از این است که از دست مامورین  شهربانی و دارایی و.... راحت شدم ویگانه آرزویی که دارم این است که با (تغیر اوضاع فعلی ایران ) بحرین به ایران برگردد ولی با وضع فعلی اگر بحرین تسلیم ایران شود ماها به مسقط وکویت و هندوستان فرار خواهیم کرد."

او همچنین در اراک شاهد بازگشت تعداد زیادی ارامنه به ارمنستان بوده :"از هرخانواده ای چند نفربه قصد ارمنستان عازم بودند . شیون عجیبی محوطه را فرا گرفته بود جوانکی ارمنی در حالی که ژاندارمی پهلویش بود خطاب به او گفت الحمدالله که از دست شماها راحت شدیم حالا بروید از درختان رشوه بگیرید حقیقت اینکه ما میل نداشتیم میهن عزیزخود را که در آن متولد شده و مدتها زندگی می کردیم ترک کنیم ولی عملیات شما ونظایر شما ما را وادار به چنین سرنوشتی کرد."


هرموز در 116سال قبل / عکس از سرپرسی  سایکس بنیانگذار پلیس جنوب

هرموز کنونی

سرآرنولد ویلسون در کتاب خلیج فارس در باره عاقبت جزیره هرمز چنین می نویسد :" شهر مشهورهرموز چون به تصرف ایرانیان افتاد به زودی آنچه نفائس واشیاء قیمتی داشت از دست داد ومانند بابل در عرض چندین سال مبدل به مسکن بومان وشغالان شد .این جزیره کوچک که ثروت وتمول آن در یک موقع ضرب المثل عالمیان بود وجهل هزار نفر جمعیت داشت و بزرگترین مرکز تجارت مشرق به شمار می رفت امروزه عبارت از صخره خشک و بایری است که فقط دویست نفر در آن سکنی دارند و با فقر فلاکت معیشت خود را از فروش نمک وگل سرخ می گذرانند ."

/ 0 نظر / 66 بازدید